Soukromý detektiv - Fyzická ostraha objektů

 • Fyzická ostraha objektů
 • Správa a údržba nemovitostí
 • Pult centralizované ochrany
 • Detektivní služby
 • Ochranné služby

Zajišťujeme komplexní ostrahu objektů a ochranu budov

Jsme připravení střežit

 • průmyslové objekty
 • stavební plochy a stroje
 • logistické areály
 • administrativní budovy
 • hotely
 • bytové domy s recepční službou
 • obchodní centra a jiné objekty
 • Veškeré služby ostrahy jsou poskytovány na základě projektu, který zpracováváme zcela individuálně dle požadavků klienta a místních podmínek.

V rámci komplexního řešení ostrahy poskytujeme

 • kompletní řešení bezpečnostních otázek, včetně zpracování detailního bezpečnostního projektu odpovídajícího specifickým potřebám zákazníka
 • pečlivě vybrané, profesionálně vyškolené zaměstnance
 • službu bezpečnostních pracovníků nejen v uniformě společnosti, ale i v civilním oděvu podle přání a požadavku zákazníka
 • společné zpracování závazných pravidel pro ostrahu objektu (Směrnice pro výkon služby)
 • možnost vybavit naše pracovníky dle požadavků zákazníka: střelnou zbraní, radiostanicí, mobilním telefonem, tonfou, kontrolním systémem prokazatelnosti pochůzek, popř. jinou speciální výzbrojí, výstrojí nebo služebním psem
 • kombinované služby postavené na perfektním propojení technologií a lidské síly a integrovaná bezpečnostní řešení.
 • Ostraha objektů prováděná kvalitně – chrání Vaše peníze!

Naši zaměstnanci jsou plně odborně způsobilí k výkonu bezpečnostních služeb dle živnostenského zákona

 • Prokázání bezúhonnosti
 • Znalost standardního předpisu – Směrnice výkonu ostrahy
 • Znalost předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Znalost postupu při zásahu IZS
 • Držitelé osvědčení o získání profesní kvalifikace – Strážný, 68-008-E
Soukromý detektiv - ceník detektivních služeb